ZÁZEMÍ LESNÍHO KLUBU BROUČCI
Kladno
2020
architektonická studie
Cílem studie bylo nalézt řešení, které by bylo realizovatelné postupně dle finančních možností klubu a zároveň jednoduchými prostředky držet sjednocený výraz a provozuschopnost po celou dobu budování. Impulsem pro nové zázemí byla možnost pořídit jurtu, která se stala výchozím bodem návrhu. K ní doplňujeme jednoduchý blok toalet a sjednocující zastřešení prostoru kolem. Do budoucna se počítá s doplněním podia a vestavbou samostatného bloku druhé části zázemí. V případě potřeby je možné po obvodu doplnit posuvné dřevěné rošty, které by mohly uzavírat / otevírat celý prostor zázemí.