RODINNÝ DŮM S VÝMINKEM
Stradonice
2011
architektonická studie
Navrhovaný rodinný dům obsahuje dvě samostatné obytné části – hlavní dům (jedna obytná jednotka) a výminek (druhá menší jednotka – garsonka). Jejich funkční oddělení se propisuje i do hmotového řešení celého domu, ale nebrání vnitřní komunikaci mezi nimi. Hmotové řešení respektuje základní tvarování tradičního domu – obdélný půdorys se sedlovou střechou, podélně orientovaný po vrstevnici. Vzhledem k výraznému svahu na pozemku je hlavní obytná hmota osazena na polozapuštěnou podnož, která obsahuje technické zázemí domu. Výminek je tvořen druhou menší hmotou se sedlovou střechou, která je shodně orientovaná s hlavním domem. Obě hmoty jsou propojeny jednoduchým krčkem a vzniká půdorysná stopa tvaru L, která vytváří polouzavřený vnitřní dvůr.