REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MONTESSORI
Kladno
2016
architektonická studie, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
Stávající montessori škola narazila při postupném rozvoji na svůj kapacitní strop a pro další rozvoj bylo jako optimální vyhodnoceno zrekonstruovat zanedbaný a nevhodně využívaný atriový pavilon přes dvůr. Již od prvotního návrhu se počítalo s etapizací rekonstrukce. V první fázi vznikly nové kmenové učebny, sociální zázemí a výraznější propojení s venkovním atriem. V druhé fázi vzniknou odborné učebny a především multifunkční aula (která škole značně chybí) pro pořádání všech větších školních i mimoškolních akcí.