ŘADOVÉ DOMY KUNRATICE
Praha
2017
architektonická studie
Na protáhlém rovinatém pozemku určeném k zástavbě obnovujeme komunikaci po jeho severní hraně a respektujeme příčně procházející napojení na stávající uliční síť. Vzhledem k tvaru a orientaci pozemku navrhujeme zástavbu řadovými domy. Domy jsou přístupné z nové komunikace na severu. Jsou orientované svou obytnou částí na jih do soukromých zahrad. Řadové domy jsou rozděleny do menších bloků, aby se svou velikostí přizpůsobily okolní zástavbě. Při východním okraji vznikne jeden solitérní dům napojený ze stávající komunikace.