ŘADOVÉ DOMY JINONICE
Praha
2017
architektonická studie
Na okraji stávající zástavby rodinných a řadových domů využíváme pozemek určený k zastavění pro umístění nového bloku řadových domů. Po severním okraji řešeného pozemku navrhujeme novou přístupovou komunikaci, která do budoucna umožňuje přístup a rozvoj na zbylé volné pozemky severně. Jižně od komunikace vzniká 5 řadových domů a jedna solitérní vila. Umístění a vnitřní dispozice řadovek vhodně využívá terénního zlomu.