MATEŘSKÁ ŠKOLA V BYTOVKÁCH
Praha Uhříněves
2019
soutěžní studie – 2. MÍSTO
Zadáním pro vyzvanou architektonickou soutěž byl rozsáhlý provoz mateřské školy pro 10 oddělení na složitě tvarovaném pozemku. Jako optimální řešení jsme navrhli dvě samostatné budovy, které vhodným způsobem využívají pozemek, neomezují obyvatele okolních bytových domů a mají přijatelné měřítko pro vnímání dětí a jejich identifikaci se svou třídou. Současně s těmito principy bylo nalezeno optimální vnitřní řešení s využitím pravidelných rozponů a možností aplikace prefabrikovaných nebo modulových systémů.