MATEŘSKÁ ŠKOLA NA MARNĚ
Praha Bubeneč
2018
soutěžní studie
Základní hmota je podélná v S-J směru, směrem do ulice se štítem a nízkou sedlovou střechou, doplněna o velkorysá prosklení. Cílem bylo navrhnout dům respektující tradiční bubenečské vily. Hmotově i volbou povrchů – omítaný dům, jakožto tradiční povrch bubenečských vil. Jemným dekorem navázat na práci se štukovými detaily fasád. Hmota byla umístěna s ohledem na optimální využití denního osvětlení. Většina precizních činností dětí probíhá dopoledne, proto je kladen důraz na osvětlení z východu. Hlavní prostory jsou stíněné markýzami a balkóny, aby nedocházelo k nežádoucímu oslňování a nadbytečným solárním ziskům.