MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ VRCH
Praha Vokovice
2020
soutěžní studie – 2. MÍSTO
Zadáním architektonické soutěže byla mateřská škola o 4 odděleních s doplňujícími funkcemi pro kroužky a setkávání s rodiči. Na vymezeném pozemku v areálu základní školy umisťujeme novou budovu při severní hraně na ostrém terénním zlomu. Díky němu nám vzniká směrem do zahrady dvoupodlažní školka, ale ze severu se odkrývá suterénní podlaží s kuchyní a zásobováním z úrovně ulice. Složitou vazbu na různé směry příchodů rodičů, řešíme atypicky vstupní průchozí halou, která je otevřená jak k areálu školy na jihu, tak k obytné zástavbě na severu. Při tom všem kličkujeme mezi stávajícími vzrostlými stromy a existující kaštan zapojujeme do vstupního prostoru školky.