BYTOVÝ DŮM SE ZAHRADAMI
Praha
2019
architektonická studie
Návrh novostavby bytového domu na svažitém pozemku je rozčleněn do tří hmot. V celé využitelné části pozemku je podnož domu s garážemi, komerčním prostorem a vstupem. Na ní je umístěná drobnější třípodlažní hmota, lehce vykonzolovaná nad ulici, v prostoru vstupu do domu i do prodejny. Ve druhém plánu, odsunutý od ulice, je větší pětipodlažní objem. Celkem je v domě navrženo 36 bytů. Na střechách všech hmot jsou umístěny zahrady – společné poloveřejné i soukromé k jednotlivým bytům.