BYTOVÝ DŮM ŠATÁLKA
Vestec u Prahy
architektonická studie, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby
Pro poslední etapu malého obytného souboru jsme navrhli nízký dvoupodlažní bytový dům. Maximální výška stavby nad terénem je definována přísným požadavkem vojenského vysílače, který je v obci provozován. Díky tomu bylo nutno dům výškově rozlomit na dvě sekce, které budou lépe kopírovat spád terénu. Každá sekce má vlastní vstup. Celkem je v domě 19 bytů. Parkování a technologie jsou umístěny ve společném suterénu.